City Taxi

Taxiselskapet som gikk konkurs

Taxisentralen City Taxi ble etablert i Oslo i overgangen fra 2004 til 2005, og hadde opprinnelig ca. 20 biler. Selskapet utviklet seg greit, og i 2008 var antallet biler oppe i 150 stk. i området Oslo og Akershus. Men etter hvert gikk det nedover for selskapet, og etter konkurs i både taxisentralen og eier Wilhelm Clausens eget selskap, var City Taxi historie i 2013. I dag er det ikke mange som husker selskapet.

I og med at City Taxi ikke er et aktivt selskap lenger, skal vi hovedsakelig se på den lille informasjon som fortsatt finnes om selskapet nå noen år senere. På taxi-markedet i sin helhet har kanskje ikke City Taxi etterlatt noen varige spor, men det finnes noen få hendelser og temaer som vi kan se på. Vi begynner med litt mer om historikken og konkursen til selskapet City Taxi og hva som skjedde før.

Historikk

Selskapet City Taxi ble som nevnt grunnlagt i overgangen 2004 til 2005. Det var Wilhelm Clausen – som vi kommer tilbake til senere – som grunnla selskapet, som i begynnelsen hadde ca. 20 biler. Nesten umiddelbart ble selskapet involvert i sin første konflikt, med Oslo Taxi. City Taxi hadde nemlig lagt seg svært tett opp mot Oslo Taxis merkevare, både i bruk av logo og ved å leie et kontor i samme gate som konkurrenten.

Næringslivets Konkurranseutvalg var enig med Oslo Taxi i denne saken, men også videre ser det ut til at City Taxi fortsatte bruken av en logo som ligner veldig på den til markedslederen. Men dette var bare starten, Clausen skulle videre etablere to selskaper med navnet City Taxi for å kunne spre gjeld og verdier i selskapet. Allerede i 2009 gikk det første selskapet konkurs, men City Taxi kunne drive videre under det andre selskapet.

Flere uheldige hendelser

Når vi prøver å finne informasjon om City Taxi, dukker det dessverre også opp uheldige historier fra kunder. Et eksempel er at selskapet ikke opererte med fastpris fra Oslo flyplass til Oslo, noe som de aller fleste andre taxiselskaper både gjorde for noen år siden og gjør i dag. Dette fikk en forretningsmann fra Canada til å klage på selskapet til Oslo kommune i 2013. Han hadde reist med City Taxi fra flyplassen til Oslo.

Sannsynligvis spekulerer selskaper uten fastpris i at enkelte kunder ikke bryr seg om den hårreisende prisen eller ikke klarer å klage på den. Dette er ikke en spesielt etisk måte å behandle sine kunder på. Men det sies at grunnlegger og eier Wilhelm Clausen heller ikke behandlet drosjeeiere tilknyttet selskapet på en god måte. Det var dette som førte opp mot den andre konkursen og slutten for selskapet i 2013. Det handlet da selvfølgelig om penger.

Konkurs

I januar 2013 ble det åpnet konkurs i selskapet City TaxiCentral AS. Som nevnt over hadde Wilhelm Clausen operert med flere selskaper, men nå var det ikke flere igjen. Den utløsende årsaken til konkursen var at flere av drosjeeierne tilknyttet sentralen ikke hadde fått utbetalt penger selskapet skyldte for innkrevde beløp som var betalt med kort. Disse betalingene hadde gått via City Taxi, men altså ikke blitt utbetalt til selve eieren av drosjen.

Bare et par måneder etter at selskapet gikk konkurs, gikk også Wilhelm Clausen personlig konkurs, da han ikke klarte å betale ut lønn til sjåførene av sine egne drosjer. I tiden opp mot denne siste konkursen hadde de ulike selskapene til Clausen faktisk blitt slått konkurs opp mot 50 ganger, noe som sier mye om hvor turbulent historien til selskapet hadde vært. Dette var den endelige slutten for City Taxi, men ikke for Wilhelm Clausen.

Fengselsstraff

I 2014 ble eieren av selskapet, som da var 68 år gammel, fradømt retten til å drive næringsvirksomhet på livstid. I tillegg ble han dømt til to år og fem måneder i fengsel, og han måtte sone et år ubetinget. Clausen ble dømt for mye regnskapsrot, manglende innbetaling av skatter og avgifter, og han ble formelt dømt for brudd på regnskapsloven og grov økonomisk utroskap. Etter dette fantes det ingen flere veier tilbake til taxibransjen for Clausen.

Oppsummering

City Taxi var en kort og turbulent del av taximarkedets historie. Selskapet var preget av konflikter og økonomiske problemer fra start til slutt, og bidro heller ikke med noe spesielt positivt for drosjekundene. Det er nesten slik at en sitter igjen med en følelse av at det mest er en tragisk historie. Ja, Wilhelm Clausen gjorde ting som var både feil og ulovlige. Han utnyttet drosjeeiere for egen vinning. Men til slutt sto han igjen som den store taperen.

Leave a Comment