Norgestaxi

En landsdekkende taxi-gigant

Norgestaxi er et taxiselskap som har biler i både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kongsberg. Gitt dette er de det største selskapet som ikke er begrenset til et område. Norgestaxi skriver selve på sin Facebook-side at de er «landsdekkende», men det er vanskelig å være enig i det. Ja, Norgestaxi er representert i de største byene i Norge, men å si at det er det samme som å være landsdekkende er en anelse kreativt for å ikke si usant. Likevel er Norgestaxi et stort selskap, og de har også en helt annen oppbygging sammenlignet med for eksempel Oslo Taxi som gjør det interessant å se nærmere på selskapet. Noen ting ved Norgestaxi som vi skal se nærmere på videre er følgende:

  • Selskapet er ikke eiet av drosjeeiere som for eksempel Oslo Taxi
  • Selskapet har vokst gjennom oppkjøp

Tjenester og priser

For å gjøre gjennomgangen av tjenester og priser enklere så vil vi fokusere på markedet i og rundt Oslo. Norgestaxi tilbyr bestilling av taxi via telefon, nettsiden og en egen Norgestaxi app som også tilbyr betaling med kort eller PayPal direkte i appen. Prisene til Norgestaxi skal være konkurransedyktige, men de har ingen rabatter som for eksempel Christiania Taxi som tilbyr 20 % rabatt. På nettsidene sine har Norgestaxi en grei oversikt over priser, men som med Oslo Taxi er det en svært kompleks struktur der prisen er avhengig av både hvordan du bestiller, hvor mange du er, når på dagen eller uken reisen skjer og så videre. Det er ikke helt lett å beregne hva prisen egentlig vil være før reisen skjer.

Norgestaxi tilbyr også beregning av pris både på nettsiden og i appen, som da skal gi en makspris for reisen. Det kan sannsynligvis være lurt å helt enkelt bruke den funksjonen for å se at reisen ikke blir urimelig dyr og ikke finregne mer på det. For reiser til og fra Gardermoen har Norgestaxi et ryddig tilbud med fastpris fra 749 kr. Prisen blir selvfølgelig høyere avhengig av antall personer, tidspunkt, dag i uken og andre forhold. Det kan være svært lurt å velge et slikt alternativ med fastpris sammenlignet med å reise til eller fra flyplassen med taksameter som kan bli kostbart uansett hvilket selskap du velger. Nå skal vi gå videre med litt mer informasjon om selskapet Norgestaxi og selskapets historie.

Mer om Norgestaxi

Selskapet Norgestaxi ble stiftet i 1997 og holdt opprinnelig til i Bergen. På den tiden var selskapet et datterselskap av Norgesbuss. I år 2000 ble selskapet skilt ut og noen år senere i 2003 ble det kjøpt opp av det svenske selskapet Taxikurir. Videre så har Taxikurir i sin tur blitt kjøpt opp og i dag er Norgestaxi en del av Cabonline Group sammen med taxivirksomhet blant annet i Sverige og Danmark. Det at selskapet er en del av et utenlandsk konsern er egentlig relativt spesielt i markedet for taxisentraler. For eksempel Oslo Taxi er eiet av de løyvehavere eller taxieiere som er tilknyttet sentralen. Men dette er altså ikke tilfelle for Norgestaxi der selskapet er en egen enhet ved siden av drosjeeierne.

Et tema som må nevnes i forbindelse med Norgestaxi er at de kjører pasienttransporter i Oslo sammen med Christiania Taxi. Dette er sannsynligvis en grei inntektskilde for selskapet men kan føre med seg en omdømmerisiko. Spesielt i det siste har det vært en del negativ oppmerksomhet rundt pasienttransporter der det har skjedd mange avvik der pasienter ikke har fått transport eller det har skjedd noen andre feil i forbindelse med transporten. Norgestaxi har håndtert disse sakene med relativ mange irettesettelser av sjåfører og ekstra opplæring. Forhåpentligvis får ikke dette oppdraget negative følger for Norgestaxi, men de må helt klart holde god kontroll over hva som skjer. Det er kanskje ikke en tilfeldighet at Oslo Taxi ikke leverte noe tilbud for pasienttransport i det hele tatt.

Oppsummering

Norgestaxi er et taxiselskap med relativ lang historie og som er til stede flere steder i Norge. Det er et stabilt selskap og det er klart at det kan være en fordel for noen at de er tilgjengelige på det samme nummeret 08000 uansett i hvilken av Norges største byer du er. Det er også en frisk pust i taximarkedet at det faktisk skjer en del konsolidering der mindre selskaper blir kjøpt opp av aktører som Cabonline Group. Det er ikke en lett oppgave å modernisere et marked som er bygget opp rundt løyver som en form av kontrollert monopol. I konkurranse med nye aktører som Uber så må taxinæringen innovere og kanskje er det riktig vei å samle seg i større enheter.

Leave a Comment