Taxi 2

Et annerledes drosjeselskap

Når du besøker hjemmesiden til Taxi 2 i dag, er det ikke så mye informasjon å finne om selskapet. Det fremstår som et hvilket som helst mindre taxiselskap med liten organisasjon og svært begrenset tilstedeværelse på nett. Selskapet skriver at de er et lite selskap med kunden i fokus, og legger vekt på enkle priser, god service og at de aksepterer både kort og kontanter. Ikke helt noen sterke egenskaper å trekke fram.

Hvis du går litt under overflaten fremstår det dog som at Taxi 2 per i dag fortsatt er kontrollert av den tidligere politikeren Henning Holstad. Det er Henrik Holstad som er oppført som daglig leder av selskapet Nye Taxi 2 Drift AS med samme adresse som Taxi 2 har på sin nettside. Også logoen til Taxi 2 fremstår som faktisk å være den samme som Taxi 2 ser ut å ha brukt over lang tid.

Henning Holstad

Selskapet Taxi 2 er altså tett knyttet til Henning Holstad. Det som kan fremstå som forvirrende er at Selskapet Taxi 2 gikk konkurs under Holstads tid og han startet et nytt selskap med navnet Taxi3. Dette selskapet ser også fortsatt ut å være aktivt i Østfold og Romerike, men hvordan dette egentlig henger sammen med at Holstad også sannsynligvis er tilbake i Taxi 2 på noen indirekte måte er ikke lett å forklare.

Henning Holstad har en turbulent historie, med en rekke konkurser og andre økonomiske problemer. Det er ikke rom for å gå helt i detalj i personen Holstad her, men det fremstår som at han til tider har blandet rollene som forretningsmann og politiker, samt i tillegg ikke er en veldig diplomatisk person. I for eksempel en konflikt med Innovasjon Norge betalte han for markedsføring der han blant annet omtalte organisasjonen som Destruksjon Norge.

Tjenester og priser.

På nett fremstår det som at Taxi 2 ikke er spesielt rimelige. I en artikkel er det beskrevet hvordan prisen fra Gardermoen var 2 275, og det er heller ikke angitt noen fastpris på hjemmesiden. I en pristest gjennomført av TV2 hjelper deg i 2017 så kom Taxi 2 også svært dårlig ut med høyeste pris i begge prøvereiser, i det ene tilfellet ekstremt mye over konkurrentene. Samlet sett ikke spesielt godt resultat for selskapet.

Prisene på nettsiden til Taxi 2 ser ikke veldig spesielle ut, men det er spesielt mangelen på fastpris eller makspris både til og fra flyplass og ved vanlige reiser, som gjør at det ikke fremstår som det er noen gode grunner til å velge selskapet når det finnes mange bedre og mer transparente alternativer. Og det er kanskje hovedutfordringen, det finnes ingen spesielle egenskaper verken i forhold til tjenester eller pris som er utmerkende for selskapet.

Omdømme

Markedet for taxi er kanskje ikke det mest transparente og heller ikke det der kunder har tid å gjøre omfattende undersøkelser før du kjøper tjenesten. Når du trenger en taxi er det ofte for sent for å vurdere alternativer eller sjekk om den bilen du velger er det beste alternativet. Til tross for dette finnes det selvfølgelig en rekke omtaler av selskaper som leverer taxitjenester, vi kan jo se på Taxi 2 på Google.

Det er nesten komisk hvordan Taxi 2 har 1,1 stjerne i snitt i omtaler på Google. Husk at 1,0 er det laveste mulige utfallet da det ikke er mulig å gi lavere enn en stjerne… Der brukeren har skrevet en kommentar er det gjennomgående pris som er problemet, med ekstremt overpriset tjeneste. Dette stemmer greit overens med de negative omtalene og testene som vi allerede har sett på, og underbygger konklusjonen om et dyrt selskap.

Reaksjoner fra samfunnet?

Taximarkedet er egentlig et marked med mange selvmotsigelser. På ene siden er det et ekstremt regulert marked der du må ha løyve for å kjøre taxi og kommunen regulerer mye av taxidriften gjennom det. Samtidig er det dog et marked der prisene ikke er fastsatt av samfunnet, og der det noen ganger får ekstreme utslag som med Taxi 2. Det er i grunn underlig at samfunnet ikke i større grad regulerer priser på taxi.

Oppsummering

Taxi 2 har hatt en turbulent og spennende historie, det er egentlig synd at selskapet ikke har mer informasjon tilgjengelig verken på sin egen nettside eller samlet noe annet sted. Dessverre er det sannsynligvis morsomt bare når du leser om det på distanse. Det finnes per i dag ingen god grunn til å velge Taxi 2, du risikerer å bli lurt med svært høye priser både lokalt i Oslo, men også fra for eksempel Gardermoen.

Leave a Comment